Stappenplan verenkelen en verdubbelen

Woorden zoals plukken, lopen, dubbeldekker en begraven zijn voor veel kinderen geen gemakkelijke woorden om te schrijven. Schrijf ik nu één of twee klinkers? En hoe zit het met die medeklinkers? Bij de methode ‘Tijd voor taal’ wordt aan de kinderen een stappenplan aangeboden dat hen helpt om deze woorden te schrijven. Dit schema was echter niet helemaal naar mijn zin en ik besloot om dit wat te herwerken.

Lees verder