Stappenplan voor een eigen weerbericht

De voorbije weken werkte ik in de klas rond het thema ‘Wat een weer’. Het thema werd goed onthaald bij de kinderen en ze vonden het heel interessant. Ook het bekijken en analyseren van een weerbericht was iets dat ze graag deden. Daarom besloot ik om hen in groepjes zelf een weerbericht te laten presenteren.

Lees verder

Stappenplan verenkelen en verdubbelen

Woorden zoals plukken, lopen, dubbeldekker en begraven zijn voor veel kinderen geen gemakkelijke woorden om te schrijven. Schrijf ik nu één of twee klinkers? En hoe zit het met die medeklinkers? Bij de methode ‘Tijd voor taal’ wordt aan de kinderen een stappenplan aangeboden dat hen helpt om deze woorden te schrijven. Dit schema was echter niet helemaal naar mijn zin en ik besloot om dit wat te herwerken.

Lees verder