De klok tot op het kwartier: memory en kwartet

In het begin van het schooljaar maakte ik 2 spelletjes die ik gebruik om de leerlingen te laten oefenen op de klok tot op het kwartier nauwkeurig. Dat is namelijk leerstof die al aan bod is gekomen in het tweede leerjaar maar in het derde leerjaar nog steeds heel belangrijk is en dus goed gekend moet zijn. Ineens bedacht ik dat ik deze spelletjes nog niet met jullie gedeeld had. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Lees verder

Voetbal: kwartet en memory

Op het einde van het schooljaar gaf ik de leerlingen de kans om zelf het laatste W.O.-thema te kiezen. Iedereen die dat wilde, mocht een voorstel doen en ik zou dan later uit de voorstellen een thema bepalen. De jongens van de klas waren meteen enthousiast en kwamen allemaal om beurt vragen om een thema uit te werken over de Rode Duivels. Uiteindelijk kwamen er 7 kinderen een voorstel doen, waarvan 6 kozen voor de Rode Duivels. Zo gezegd, zo gedaan, ik werkte een voetbal-thema uit. Lees verder