Evaluatiefiche spreekopdracht

Af en toe laat ik de kinderen in de klas een spreekopdracht doen. Op voorhand vertel ik hen dan heel duidelijk wat mijn verwachtingen zijn en waarop ze beoordeeld worden. Om dit alles een beetje gestructureerder te laten verlopen, heb ik een evaluatiefiche voor spreekopdrachten gemaakt.

Lees verder